Duurzaam bouwen en verbouwen

De bouw en verbouw van huizen, kantoren en scholen kost veel energie. Door duurzaam te bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen, worden materialen hergebruikt en minder (schaarse) grondstoffen gebruikt. De overheid stimuleert burgers, bouwbedrijfsleven en gemeenten aandacht te besteden aan duurzaamheid en ondersteunt dit onder andere met subsidies voor duurzame energie, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.

Vraag en antwoord

duurzaam-01Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat men rekening houdt met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp gebeuren als tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop van gebouwen en andere bouwwerken.

duurzaam-02Zijn er voorschriften voor duurzaam bouwen?

De bouwtechnische voorschriften voor duurzaam bouwen zijn opgenomen in de bouwregelgeving. In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen waarin de Bepalingsmethode milieuprestaties gebouwen en GWW-werken is aangewezen. Dit betekent dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen een berekening van de milieueffecten van het bouwen van een woning of kantoor moet worden ingediend.

duurzaam-03Is duurzaam bouwen duurder?

Duurzaam bouwen is niet per se duurder dan niet-duurzaam bouwen. Door andere bouwwijzen en materiaalgebruik kan duurzaam bouwen soms goedkoper zijn. Verder is van belang welke kosten worden beschouwd. Als alleen de stichtingskosten (de grond- en bouwkosten) worden bekeken, lijkt het of duurzaam bouwen duurder is, maar vaak zijn de onderhoudskosten van een duurzaam gebouw een stuk lager.

duurzaam-04Wat zijn de voordelen van duurzaam bouwen?

Bij duurzaam bouwen gaat het om het ontwerpen en bouwen van gebouwen en bouwwerken met milieuvriendelijke producten, waardoor het milieu minder wordt belast. Ook kunnen bouwdelen of producten worden gebruikt die een langere levensduur hebben, waardoor de negatieve milieueffecten over een langere periode worden verspreid en ze dus per jaar worden verminderd.

Meer informatie?

Wij beantwoorden uw vragen graag !

Neem contact met ons op.

contact-icon